Ten film to projekt związany z "filmoterapią planową" czyli nową formą rehabilitacji społecznej dwukierunkowej. Terapia ta została opracowana w Gliwickim Klubie Filmowym WROTA i od 2005 roku rozbudowywana. 

Założeniem podstawowym jest zaangażowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną lub fizyczną do udziału w powstawaniu filmu od początku "pomysłu" po etapy końcowe "montaż i postprodukcja". 
Ekipę filmową stanowią filmowcy i wspomniane osoby do których projekt jest kierowany, terapeuci, artyści, wolontariusze i wielu innych. 
Klub w swojej propozycji takiej realizacji kładzie nacisk na kilka fundamentalnych ale jednak stale zapominanych wartości jak współpraca partnerska pomiędzy terapeutą (filmowcem) a uczestnikiem (osobą z niepełnosprawnością). Podczas produkcji, ekipa stanowi całość a co za tym idzie, realizuje film we współpracy oraz spędza czas ze sobą, ten wolny i ten twórczy. Tu właśnie powstają najlepsze relacje i wartości wynikające z kontaktu z drugim człowiekiem w sytuacjach, w których często znajdują się po raz pierwszy z życiu. 

Wspólne ognisko, męskie pogaduchy, piwko i kiełbaska, czy też jazda na koniu, spływ kajakiem czy spanie pod namiotem. To są zalety pracy w terenie a nie w budynku, gdzie większość ośrodków terapeutycznych urzęduje. Filmoterapia Planowa to ścieranie się różnych grup społecznych i zróżnicowanym doświadczeniu podczas twórczej pracy nad określonym celem jakim jest film. 

czym dokładnie jest Filmoterapia Planowa?
Paweł Rolka i Grzegorz Grębosz
fot. z planu filmowego
Back to Top